Kommunstyrelsen den 5 april

Vi fick en en rapport om verksamheten i folkhälsoarbetet under 2015. Fokus har legat på föräldrastöd, barn- och ungdomars psykiska hälsa samt drogförebyggande arbete. Detta är samma mål som vi avser att arbeta med und 2016.

Vi beslutade om tjugo sommarjobb för våra ensamkommande barn. Dessa jobb kan exv. vara iordningställande av de fastigheter som man nu bor i. Avsikten är att detta ska varvas med en sommarskola.

Vi beslutade också om att delfinansiera en koordinator på GöteborgsRegionen som
ska arbeta med flyktingfrågor.