Kommunfullmäktige den 26 maj

För att klara av framtida utmaningar i kommunen, inte minst kostnadsmässigt, är det viktigt att kommunen hänger med i den digitala utvecklingen. På dagens Kommunfullmäktige gavs information om vilka möjligheter kommunen har att utveckla digitaliseringen exv. genom att införa olika digitala lösningar, vilket oftast blir kostnadseffektivare och ger en bättre kvalité i verksamheten. Kommunfullmäktige antog den framlagda strategin.

Äntligen blev motionen om en turistapp, som ställts av Maria Brauer (S), besvarad. Den är faktiskt redan lanserad och går att ladda ner. Den är ett bra komplement till den övriga turistinformationen vi har.

Kvällens stora diskussion handlade om en motion från socialdemokraterna om att flagga med Pride-flaggan under Pride-veckan i Göteborg. Öcköalliansen föreslog avslag på motionen och hänvisade till gällande flaggpolicy där man enbart flaggar med svenska flaggan på allmänna flaggdagar. Svaret stämmer överens med avslag på tidigare motioner där Miljöpartiet ville att man också flaggar för erkända svenska minoriteter eller på internationella kvinnodagen. För att inte hamna i tveksamheter för vilka man ska flagga för anses det enklare att man då håller sig till regeln att enbart flagga på allmänna flaggdagar.
Efter votering beslutades att avslå motionen.

Även en motion från Miljöpartiet om att kommunen ska utreda kostnaden för att låta äldre åka gratis med kollektivtrafiken inom Öckerö kommun avslogs. Den hade återremitterats efter det att oppositionen inte ansett att det räckte att Öckeröalliansen utredde svaret. Dock är det så att politiska frågor i motioner ska hanteras av den politiska majoriteten, inte av tjänstemännen, vilket vore märkligt. Motionen avslogs.