Kommunstyrelsen den 31 maj

Det har varit en besvärlig uppgift att få plats med allt vi vill vid biblioteket på Öckerö. Dels givetvis biblioteket men också en ny vårdcentral ska få plats. Dessutom finns det önskemål om att både en fritidsgård och en familjecentral förläggs till området. Därför gjordes en utredning som redovisades på dagens möte.

Dessvärre visar det sig att det begränsade området inte rymmer både en fritidsgård och en familjecentral. Eftersom familjecentralen måste ligga i anslutning till den nya vårdcentralen väljer vi att titta på alternativ placering av fritidsgården till våra skolor, Hedens skola och Bratteberg.

I samband med Hönökonferensen behöver vi göra vissa justeringar av trafikföreskrifterna. Detta är tillfälliga ändringar och samma ändringar har faktiskt även gjorts tidigare år. Dock har vi då missat den formella delen vilken vi nu rättar till i år.

För att ge våra Nordöar en fortsatt möjlighet att utvecklas och att kunna fortsätta att bygga för framtiden satsar vi i att investera i en ny vattenledning till Nordöarna. Detta för att säkra den framtida vattenförsörjningen där.

Vi har blivit erbjudna att delta i en gemensam lösning för vår telefoni och växel via samarbetet med SOLTAK där vi är medlemmar. I samband med detta ser vi också över de övriga samarbetslösningarna vilka vi nu vet priser för och konsekvenserna av. Vd:n för SOLTAK är också inbjuden till ett möte med Kommunstyrelsen för att just diskutera detta.