Kommunstyrelsen den 21 juni

På sista mötet inför sommaruppehållet så var det inte så många beslut som togs.

Beslut togs om att fortsätta att bevilja Öckerö IF, Hönö IS och IFK Björkö 40 000 kr för fortsatt samarbete kring fritidsverksamhet för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har varit framgångsrik och omtyckt den tiden den funnits så att kommunen kommer att fortsätta att finansiera verksamheten även nästa år.

Vi tog också ett beslut om en detaljplan för en ny sjöräddningsstation på Rörö. Med detta hoppas vi att säkerställa att sjöräddningen får bra verksamhetslokaler på Rörö.