Kommunstyrelsen den 23 augusti

Mötet inleddes med en redovisning av vd:n för SOLTAK Bengt Gustafsson, hur verksamheten har utvecklat sig de senaste året. Detta med anledning av att vi måste ta ställning i år om vi ska vara medlemmar ytterligare fem år. Nyheten var att vi kan ta del av olika systemplattformar utan att göra personalöverföringar. För vår del skulle det kunna innebära att vi minskar våra kostnader för upphandlingar av olika system högst avsevärt.

Kommunchefen fick i uppdrag att utreda gamla läkarvillan, nuvarande vårdcentralen på Öckerö, som framtida fritidsgård. Detta efter att vi konstaterat att hörsalen passar bra för en familjecentral och att det då inte ryms en fritidsgård på samma plats.

Vi tillåter också en turistverksamhet att använda en befintlig fastighet på Långholmen för sin verksamhet. Vi tror att det är bra om fler ges möjlighet till tillgänglighet där.

Vi gav i uppdrag att undersöka möjligheten att utveckla eller sälja ett område på Långesand, Horste backe, där det finns en befintlig detaljplan för 13-14 hus.

Vi gav också i uppdrag att sälja en tomt som ligger i Bagglebo och gränsar till gamla förskolan på Brattelyckan.