Kommunstyrelsen den 27 september

Vi beslutade om en GIS-strategi. Det handlar om att samordna våra kartsystem i kommunen. Detta så att alla delar i kommunen arbetar med samma kartunderlag så att det också blir möjligt att kommunicera mellan de olika systemen. Detta kan låta självklart, och är väl också så, men utan en strategi så är risken uppenbar att förvaltningar inte tänker just på detta när man köper in olika system. Sedan kan man önska att det även skulle finnas en regional och kanske också en nationell GIS-strategi.

Vi sa ja till ett planbesked om att bygga två villor i Röd. Vi har för avsikt att göra detta där det finns s.k. lucktomter, dvs. ytor mellan befintliga fastigheter där det kan vara naturligt att bygga.

Däremot sa vi nej till ett planbesked där man ville bygga 15 lägenheter i anslutning till Länkarnas byggnad i Klåva. Vi ansåg att detta inte stämmer in med hur vi vill att området ska utvecklas och dessutom skulle antagligen strandlinjen komma att stängas av.

Vi fick också en bra genomgång av den fördjupade översiktsplanen på Björkö. Tanken är att vi där ska bygga ett flertal bostäder, skola m.m. Snart ska planen ut på samråd och då får kommuninvånarna möjlighet att säga vad de anser.