Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni.

Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige just nu, men fet som kan sägas är att det är mycket svårt att göra hållbara prognoser. En kommentar var att han aldrig under sina år upplevt ett mer turbulent år som i år.

För Öckerö kommun innebär detta att vi går från ett mindre överskott i budgetförslaget till ett underskott på åtta mnkr. I längden är det ohållbart att kommunen budgeterar negativt. Det är också kännbart om vi nu skulle gå in och skör ai verksamheterna för att spara in pengar. Vi kommer att se över vilka åtgärder som kan göras men också att vi ökar intäkterna på olika sätt för att kompensera tappet i prognosen. En ökning är att vi beslutade att öka skattesatsen med 45 öre till 20,21 kr.