Kommunstyrelsen den 15 november

Tornstaden gav en uppdaterad information om vad som händer med detaljplanen Öckerö centrum. Man har i den nyare versionen tagit hänsyn till de synpunkter som framkom vid medborgardialogen tidigare i höst. Tidsplanen är att den ska gå på samråd efter årsskiftet och komma till Kommunfullmäktige innan sommaren 2017.

Revisorerna var på besök och vi diskuterade bl.a. vilka utmaningar som kommunen står inför. Det är givetvis många men att Länsstyrelsen stoppar vår byggnation eftersom de anser att väg 155 är för belastad av biltrafik, är en tuff utmaning. Att ta hand om de nyanlända som vi tilldelas av Migrationsverket är en annan stor utmaning.

Vi tog beslut om att lämna samarbetet i SOLTAK AB. SOLTAK AB är ett kommungemensamt bolag där sju kommuner gått samman för att gemensamt lösa olika stödtjänster såsom IT, personal och ekonomi. Vi har tidigare beslutat att inte medverka i överföring av tjänster och som en konsekvens av detta togs nu beslutet att också lämna bolaget som medlem.

Kommunstyrelsen tog beslut om att anställa Gull-Britt Eide som ny kommunchef från den 15 maj 2017. Gull-Britt Eide har bl.a. arbetat som interim kommunchef i Strömstad under ett par år.
Vi anställde också Håkan Eriksson som ny ekonomichef från den 20 februari 2017. Håkan Eriksson har bl.a. varit ekonomichef i Bollebygd under fler år.