Kommunstyrelsen den 6 december

Vi beslutade om att tilldela Sara Lyckesten priset för särskilda insatser inom kultur-och fritidsområdet. Sarah Lycksten är fotografen som har specialiserat sig på gammaldags analog fototeknik. Hon har rustat upp en gammal ladugård på Hönö till galleri och ateljé. I galleriet genomför hon kulturarrangemang och erbjuder kurser och föredrag i fotografi. I boken ”Öa” har Sarah Lycksten via analoga fotoprocesser dokumenterat platser och händelser i kommunen.
Vi beslutade också att tilldela Maria Eliasson och Victor Ekman Rör inte min kompis-priset. Maria Eliasson och Victor Ekman, Öckerö gymnasieskola, har genom engagemang och entusiasm varit drivkrafterna bakom ”Språkvänner”, en helt ideell verksamhet som syftar till att integrera ensamkommande ungdomar i kommunen.
Genom ”Språkvänner” fick många ensamkommande tidigt ett socialt sammanhang
Under våren besökte mellan 40 och 50 ensamkommande dessa träffar vid varje tillfälle. Maria och Victor har också lyckats med att involvera många av sina skolkamrater i projektet.

För att klara antalet demensvårdplatser har vi tidigare beslutat att utöka antalet platser med tillfälliga volymer. Nu visar det sig att kostnaden blir så hög för detta att vi istället beslutade att ordna med olika åtgärder för att klara situationen. Det kan vara att utöka hemsjukvården, tillfälliga korttidsplatser och att om det behövs köpa platser externt. Samtidigt så säkerställer vi att c:a ytterligare 50 platser ska vara färdigbyggda vid Solhöjden under 2019.

Vi beslutade också att ge i uppdrag att beställa moduler som kan användas som bostäder både till ensamkommande barn- och ungdomar, samt nyanlända personer/familjer med uppehållstillstånd.
Vi gav uppdrag att teckna avsiktsförklaring, avseende hyra av fastigheten Hönö hotell till och med 31 december 2019. Avsiktsförklaringen innebär möjlighet till bostad för 16 ensamkommande ungdomar/ensamhushåll, samt 4 rum och kök till en familj.