Kommunfullmäktige den 15 december

Det blev ett kort möte med Kommunfullmäktiges sista möte för året. Förutom ändringar i plan- och byggtaxan och ett ägartillskott till ÖFAB för skateparken beslutades om en ny årsplan för 2017. Den större förändringen där är att kommunchef och ekonomichef ges ett större ansvar i budgetarbetet.

Vi avslog också en motion om fria resor för pensionärer vilket vi ju också gjort tidigare. Skälet denna gång var detsamma som tidigare att vi förts vill ge våra ungdomar fri arenor på kvällar och helger innan vi ser över hur vi ska göra med resorna för våra pensionärer.