Kommunstyrelsen den 17 januari

Det beslutades att vi ska skriva kontrakt med ÖFAB om att hyra gamla läkarvillan som fritidsgård. Beräknad inflyttning blir till hösten 2017 när utflyttning av befintlig verksamhet har skett till nya vårdcentralen på Öckerö. Äntligen verkar det som att frågan om en fritidsgård är löst och vi ser nog alla fram mot inflyttningen.

Vi tog beslut om en ny planlista, dvs. i vilken ordning som vi ska hantera våra nya detaljplaner. Efter en genomlysning av verksamheten och en noggrannare beräkning av tidsåtgången får det till följd att ett antal objekt har flyttats ner.

Vi beslutade om att sälja kommunal mark bredvid Gårdaskolan. Förutsättning för köpet är att köparna också förvärvar Gårdaskolan vilket skulle möjliggöra en detaljplan över hela området.

Vi beslutade också att sälja marken vid f.d. Knippla varv innan marken ska försäljas för att göra en detaljplan för bl.a. hamnverksamhet och bostäder.