Kommunstyrelsen den 21 februari

Vi fick en rapport från kommunens miljöstrategiska arbete. Det är lite med det som det är med så mycket annat. Vi gör en hel del men samtidigt finns det mycket kvar att göra.
Vi kommer inom kort att ta fram en ny fordonspolicy och i samband med att vi inte längre får använda Göteborgs gatubolag att leasa bilar från kommer vi att tuffa till våra krav på miljövänliga fordon. Det handlar om rena elbilar till hybrider. Vi tittar också på våra tyngre fordon och bl.a. på att inköpa en containerbil som vars aggregat drivs på el.
Vi fortsätter vårt projekt med Färjerederiet och Göteborgs stad för att få mer klimatvänliga färjor. Idag är de långt ifrån detta med över trettio år gamla hjäpmotorer och en uppvärmning som drivs av olja och går dygnet runt. Vi hoppas att inom kort kunna rapportera om ett skifte där man använder sig bl.a. av återvinning av värmen från huvudmotorerna och eldrift i uppvärmningen och på hjälpmotorerna. Samma sak gäller vår egna färja som nu på försök drivs av HVO-bränsle som släpper ut väldigt lite CO2.

Vi antog också en samverkansöverenskommelse med Polisen. Detta är ett första steg och kommer att följas av en medborgardialog där kommuninvånarna får önska sig vad de anser att polisen ska satsa på. Detta ska sedan utmynna i ett antal medborgarlöften från polisen som man kan följa upp.