Kommunstyrelsen den 11 april

Vi tog del av och godkände de kvalitetssatsningar som förvaltningen vill göra. Det handlar framför allt om utökade tjänster men också om utökad VA-utbyggnad och utbyte av befintliga ledningar. Redan nu är detta en stor kostnad för Sveriges kommuner och Öckerö är inget undantag. För framtiden kommer dessa investeringar vara tvungna att ökas ytterligare för att vi ska bibehålla våra möjligheter till vatten med bra kvalité. Nämnas bör att det inte är ovanligt att nästan 30 % av vattnet läcker ut i sin väg mot mottagaren.

Vi beviljade två planbesked. Ett på Björkö ovanför fotbollsplanen där avsikten är att skapa möjlighet att bygga två stycken villor. Det andra gäller Gårdaskolan där möjlighet ges till åtta lägenheter. Ett förbehåll är att utfartsförbudet mot Gårdavägen bibehålls.

Vi avslog en ansökan om utökat arrendeområde på Fotö eftersom arrendatorn redan använt hela sitt arrenderade område att bygga sitt hus på och därför nu inte får plats med trappan till ingången.