Kommunstyrelsen den 25 april

Vi hade en dialog med våra förvaltningschefer och ekonomer om budget för 2018. Det som vi diskuterade var vilka kvalitetssatsningar som nämnderna vill göra. Som vanligt kan man säga att önskemålen överstiger med råge den budget som finns.

Uppföljningen av verksamheten inom Kommunstyrelsen visar en prognos på ett överskott på 1,7 mkr. Flyktingmottagandet visar ett underskott på 1,7 mkr varav Etableringsenheten står för 1,1 mkr. Det senaste har Verksamheten ställt om från tre HVB-hem till ett och personalstyrkan har halverats. Vi har fortfarande tiotals mkr att eftersöka hos Migrationsverket vilket kan kännas lite osäkert.
Även Samhällsverksamheten visar ett underskott. I detta fall på 2,2 mkr.

Planen på Kretsloppsparken är klar för att gå ut på granskning. Det tråkiga är att vi måste göra oss av med vårt vindkraftverk eftersom Länsstyrelsen anser att det stör verksamheten.

Vi bestämde att vi ska utlysa en markanvisningstävling för Vitsippevägen på Björkö. Tanken är att det ska bli ett seniorboende.