Kommunstyrelsen den 30 maj

Budget 2018 behandlades och Öckeröalliansens förslag vann gehör. Vi återkommer med mer information efter Kommunfullmäktiges möte den 14 juni.

I kommunen har vi drygt 60 ensamkommande barn och en hel del av dem blir snart 18 år. Enligt Migrationsverket regler ska de då flytta över till ett asylboende för vuxna. Konsekvensen blir då givetvis att de tappar kontakten med det samhälle de bott i och också att de antagligen inte kan fortsätta sin skolgång. Öckerö kommun har tillsammans med civilsamhället gjort en överenskommelse hur vi ska hantera detta med avsikten att förbättra situationen för våra ensamkommande barn.

Kommunstyrelsen tog ett beslut om riktlinjer där vi gav Barn-och Utbildningsnämnden i uppdrag att erbjuda skolgång för de ensamkommande barn som fyllt 18 år. Beslutet gäller de asylsökande som fyllt 18 år och ordnat ett eget boende, s.k. EBO. Asylsökande ska ha varit bosatta i Öckerö kommun vid det tillfälle de fyllt 18 år.

Överenskommelsen innebär att civilsamhället hjälper att ordna eget boende och kommunen erbjuder då skolgång för dessa. Detta innebär en kostnad för kommunen som inte är budgeterad men vi anser att den kostnaden kan motiveras med att vi gr dessa människor en bättre möjlighet till framtid och att detta kommer vår kommun också kunna ha nytta av i framtiden.

Vi gav avslag på ett planbesked om en byggnation på Mossen på Hönö. Vi har tidigare haft liknande ärenden i samma område som också fått avslag. Anledningen denna gång var densamma som tidigare, svårt med trafiklösning samt naturmiljön.