Kommunstyrelsen den 29 augusti

På första mötet efter sommaren beslutade vi om att godkänna ett medborgarförslag om en hundrastgård på Björkö. Detta under förutsättning att hundägarna bildar förening eller annan av kommunen godkänd motpart samt själva anlägger, underhåller och ansvarar för hundrastgården.
Kommunen står för investeringen av byggnationen av hundrastgården med 75 tkr.

Vi beslutade också om att gå ut på samråd om detaljplanen vid gamla Skarviksskolan, nuvarande vandrarhemmet, samt tomten intill. Sammanlagt rör det sig som mest om 40 st bostäder.