Kommunstyrelsen den 10 oktober

Vi kommer att sälja två tomter på Rörö vilket godkändes på mötet. Tanken är att barnfamiljer ska prioriteras.

Vi godkände också att man får fylla ut marken vid den tilltänkta byggnationen av Suddahalllen. Diskussionen var om att de naturvärden som finns där skulle få finnas i ytterligare ett och ett halvt år eller om man kan starta utfyllnaden redan nu. För byggnationen skulle det innebära en lättnad i kostnaderna eftersom det är dyrt att köpa fylle, vilket man tvingas att göra om man får tillståndet strax innan byggnationen ska ske.

Trots att det fortfarande finns tveksamheter kring om projektet Energieffektiva färjor ska upphandlas eller ej så gör vi nu en upphandling av hela projektet.

Barn- och Utbildning har anmält ett akut behov av en till två förskoleavdelningar vilket godkändes. Avsikten är att bygga ut Kaprifolen. Intill detta är klart löser vi bristen med tillfälliga lokaler.