Kommunstyrelsen den 31 oktober

Som en del i arbetet för en ökad jämställdhet och en nationell satsning mot våld i nära relationer beslutades om ett samverkansavtal med Tjejjouren Väst. Det finns ett ökat behov av att möta och stödja väldigt unga personer samt unga vuxna som utsätts för olika typer av våld och har psykisk ohälsa.
Ett samverkansavtal underlättar tidig upptäckt av våld samt förebygger maktstrukturer som annars kan leda till ojämställdhet och våld i nära relationer.

Solhöjden består av sju enheter med tototalt 88 boendeplatser, inklusive åtta korttidsplatser och består av tre våningar. På avdelningarna Skutan och Klippan saknar 26 lägenheter trinett/kokmöjligheter. Rummen är också för små (21 kvm) och hygienutrymmen omoderna och trånga. Allmänna och gemensamma utrymmen finns men behöver fräschas upp.
Den lösning som Socialförvaltningen föreslår är att avdelningarna Skutan och Klippan på Solhöjden byggs om enligt behovsanalysen som Socialförvaltningen har tagit fram daterat 2017-07-03. Målet är att skapa ett äldreboende som uppfyller alla moderna krav på verksamheten.

Vi beslutade om att ge positivt planbesked på en fastighet på Hönö. Platsen är lokaliserad i området Lökholmen ca 150 m öster om Ica supermarket Hönö. Planområdet är beläget mellan befintlig bebyggelse i nordöst längs Rönnvägen och befintlig bebyggelse i sydväst vid Oxelvägen och Slånbärsvägen. Marken inom planområdet är av blandad karaktär med ängsmark i sydväst, tät vegetation och berghäll i mellersta delen av området och till största del berghäll i den nordöstliga delen av planområdet. Planområdets totala areal är ca 4160 m2.

Avsiktsförklaringen godkändes angående området kring Björnhuvudskajen. Sammanfattningsvis innebär det att området säljs till Öckerökronan fastighets AB samt att kajen av köparen renoveras och anpassas till båtar med ett djupgående om minst 9 meter. Kajen säkerhetsklassas enligt ISPS/SUA.