Kommunstyrelsen den 6 februari

Kommunstyrelsen den 6 februari

Mötet inleddes med att vår nya skolchef Eva Svensson presenterad sig. Eva har en lång yrkeserfarenhet inom utbildningsområdet som lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och skolchef. – Jag ser fram emot att få börja i Öckerö kommun och utveckla det livslånga lärandet, säger Eva. På barn- och utbildningsförvaltningen sträcker sig ju uppdraget från förskola till vuxenutbildning.

Ett beslut togs om att godkänna hyresavtalet för ett nytt äldreboende på Solhöjdstomten. Boendet kommer att innehålla platser för 48 boenden med bl.a. demensinriktning.

Vi tog också ett beslut om att goda ett kontraktsförslag på att sälja del av Björnhuvudet. Fastighetsöverrlåtelsen innebär att Övarvet förvärvar ett c:a 6 000 m2 stort markområde vid Björnhuvudskajen. Enligt föregående avsiktsförklaring kommer kajen att renoveras och anpassas till djupgående g samt säkerhetsklassas.