Kommunstyrelsen den 6 mars

Dagens möte inleddes med information från våra förvaltningschefer på Barn- och Utbildning samt Sociala om bokslutet för 2017.

Vi fick också en information om BID-projektet på Knippla där invånarna har tagit ett initiativ för att få en mer attraktiv och levande ö.

I vår informationsrunda om Kommunstyrelsens verksamheter hade turen kommit till NAP, Natur, Anläggning och Park. Detta är en relativt nystartad verksamhet som bl.a. sköter en del av våra utemiljöer samt Prästängen. Ett ledord är att samordna resurser med Gatuenheten och ÖFAB som också sköter en del av kommunens grönytor. Det kan exv. handla om att sambruka maskiner. Ett besked var att man avser att sätta solpaneler på hallen till ishallen. Med den insatsen räknar man med att få ner elförbrukningen kraftigt så att möjligheter ges till en längre säsong med is.

Vi tog beslut om att godkänna granskningshandlingarna till en ny sjöräddningsstation på Rörö. I samrådet hade i princip inga negativa kommentarer inkommit.

Vi tog också ett beslut om att samordna en projektansökan med övriga kustkommuner i Bohuslän om att söka bidrag för strandstädning hos Naturvårdsverket. Det rör sig om upp till 17 mkr som kan användas för att förbättra strandstädningen utefter vår kust.