Kommunstyrelsen den 27 mars

Vi fick en information om vårt arbete med GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Vi beslutade att lämna ut mark vi norra Öckerö till försäljning för hotel och konferens. Det finns en befintlig detaljplan för detta och det har nu hört av sig ett antal intressenter varför vi lägger ut marken för försäljning.

Det blev avslag på två stycken planbesked, ett på Öckerö och ett på Hyppeln. Skälen var för stor exploatering av en villa som man ville göra fler lägenheter av på Öckerö samt på Hyppeln ett naturnära läge där det inte ansågs vara lämpligt att bygga ytterligare villor.

Efter en längre diskussion och dessutom efter att kompetensförsörjningsplanen återremitterats från förra mötet antogs den till slut. Dock medlen ändringen att namnet ändrades till Kompetensförsörjningspolicy. Detta för att bättre stämma in i kommunens riktlinjer för dokument.

Vi biföll en hemställan om att lämna bidrag till Universeum för sin verksamhet. Totalt kommer ägarna sammanlagt att ge ett totalt bidrag på 50 mkr.