Kommunstyrelsen den 17 april

Vi fick en dragning om KKIK, kommunernas kvalité i korthet. Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.
Även vår VA-verksamhet informerade om sin verksamhet. Exv. om det faktum att vi i kommunen har 18 mils ledningsnät som ska underhållas.
Det viktigast beslutet vi tog var ett inriktningsbeslut om ett nytt reningsverk i kommunen. Tanken är att det ska ligga på Björkö och vara klart om c:a tio år. Anledningen är att vårt nuvarande reningsverk på Pinan snart nått sitt kapacitetstak och att det blir bättre att bygga ett nytt än att bygga ut det befintliga. Beräknas kostnad är 150 mkr.