Kommunstyrelsen den 17 april

Vi fick en dragning om KKIK, kommunernas kvalité i korthet. Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. Även vår VA-verksamhet informerade om sin verksamhet. Exv. om det faktum att vi i kommunen […]

Kommunstyrelsen den 27 mars

Vi fick en information om vårt arbete med GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi beslutade att lämna ut mark […]

Kommunstyrelsen den 6 mars

Dagens möte inleddes med information från våra förvaltningschefer på Barn- och Utbildning samt Sociala om bokslutet för 2017. Vi fick också en information om BID-projektet på Knippla där invånarna har tagit ett initiativ för att få en mer attraktiv och levande ö. I vår informationsrunda om Kommunstyrelsens verksamheter hade turen kommit till NAP, Natur, Anläggning […]

Kommunfullmäktige den 1 mars

Mötet bestod till största delen av anmälan av motioner och medborgarförslag samt besvarande av en motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31. Öckeröalliansen hade utformat ett svar som Kommunfullmäktige ställde sig bakom. Vi har nyligen haft gruppledarmöten där samtliga partier är representerade och där togs frågan inte upp. […]

Kommunstyrelsen den 20 februari

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny översiktsplan för kommunen ska arbetas fram. Samrådet är nu genomfört och utställningshandlingarna är nu färdigställda och utställningen kommer, vid ett positivt beslut om utställning, att äga rum mellan den 12 mars och den 6 maj 2018. Socialförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda och ta fram en analys och […]