Kommunstyrelsen den 30 maj

Budget 2018 behandlades och Öckeröalliansens förslag vann gehör. Vi återkommer med mer information efter Kommunfullmäktiges möte den 14 juni. I kommunen har vi drygt 60 ensamkommande barn och en hel del av dem blir snart 18 år. Enligt Migrationsverket regler ska de då flytta över till ett asylboende för vuxna. Konsekvensen blir då givetvis att […]

Kommunstyrelsen den 23 maj

Vi fick en ekonomisk rapport baserad på utfallet efter mars månad. Kommunens resultat prognostiseras till att bli positivt med 5,4 mkr. Dessvärre verkar nämndernas resultat att bli negativt med 6 mkr. Det är Barn- och Utbildningsnämnden som har problem med ekonomin. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter: Grundskoleverksamheten, visar på en negativ avvikelse […]

Kommunstyrelsen den 25 april

Vi hade en dialog med våra förvaltningschefer och ekonomer om budget för 2018. Det som vi diskuterade var vilka kvalitetssatsningar som nämnderna vill göra. Som vanligt kan man säga att önskemålen överstiger med råge den budget som finns. Uppföljningen av verksamheten inom Kommunstyrelsen visar en prognos på ett överskott på 1,7 mkr. Flyktingmottagandet visar ett […]

Kommunfullmäktige den 20 april

Mötet ägnades till största delen av årsredovisningen för år 2016. Bifogar Kommunstyrelseordförande Arne Lernhags ord om vad som hände under året. FLYKTINGVERKSAMHETEN Året har präglats av flyktingverksamheten. Både i osäkerheten om hur kommunen ska lösa bostadssituationen men också för de ekonomiska konsekvenserna . En stor osäker- het har också funnits i hur Migrationsverket kommer att […]

Kommunstyrelsen den 11 april

Vi tog del av och godkände de kvalitetssatsningar som förvaltningen vill göra. Det handlar framför allt om utökade tjänster men också om utökad VA-utbyggnad och utbyte av befintliga ledningar. Redan nu är detta en stor kostnad för Sveriges kommuner och Öckerö är inget undantag. För framtiden kommer dessa investeringar vara tvungna att ökas ytterligare för […]