Kommunstyrelsen den 14 november

Mötet inleddes med ett besök från våra revisorer. Vi hade en diskussion om ett antal frågor i kommunen där ledamöterna i Kommunstyrelsen fick uttrycka sina åsikter. Besöket från revisionen är ett av många som ligger i revisionens plan om kontroll av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen godkände en överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Öckerö kommun. Överenskommelsen […]

Kommunstyrelsen den 31 oktober

Som en del i arbetet för en ökad jämställdhet och en nationell satsning mot våld i nära relationer beslutades om ett samverkansavtal med Tjejjouren Väst. Det finns ett ökat behov av att möta och stödja väldigt unga personer samt unga vuxna som utsätts för olika typer av våld och har psykisk ohälsa. Ett samverkansavtal underlättar […]

Kommunstyrelsen den 10 oktober

Vi kommer att sälja två tomter på Rörö vilket godkändes på mötet. Tanken är att barnfamiljer ska prioriteras. Vi godkände också att man får fylla ut marken vid den tilltänkta byggnationen av Suddahalllen. Diskussionen var om att de naturvärden som finns där skulle få finnas i ytterligare ett och ett halvt år eller om man […]

Kommunstyrelsen den 12 september

Vi gav kommunchefen möjlighet att avveckla vårt avtal med IOP HVB Björköbo. Bakgrunden är att vi 2016 under den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn så tecknade vi ett treårsavtal med IOP HVB Björköbo om sju platser. Detta utökades senare till tolv platser. Denna verksamhet ändrar snabbt karaktär och staten gör också sitt bästa för att […]

Kommunfullmäktige den 7 september

Det handlade mest om motioner och interpellationer detta möte. Vi svarade på en motion från Socialdemokraterna om att utreda vilka idrottsanläggningar som saknar duschbås och att snarast åtgärda dessa. Svaret blev att vi delar motionens syn på situationen i kommunens idrottshallar och anser att duschbås bör erbjudas. Idag finns duschbås med enskild duschmöjlighet på Bergagårdsskolan […]