Kommunfullmäktige den 14 juni

Kommunfullmäktige den 14 juni Kvällens stora begivenhet var diskussionen och beslutet om budgeten för 2019. Bifogar kommunstyrelsens ordförandes anförande om Öckeröalliansens budgetförslag.    Kommunen genomgår nu en av sina största satsningarna någonsin. Vi har byggt nytt och byggt ut skolor och för-skolor, uppfört två vårdcentraler och närmare 100 bostäder. Inom kort ska vi bygga nytt och […]

Kommunstyrelsen den 22 maj

Vi fick en information om LUPP-enkäten som precis genomförts. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen […]

Kommunfullmäktige den 19 april

Mötet var ett bokslutsmöte över verksamhetsåret 2017 och oppositionens möjlighet att ställa majoriteten till ansvar. För den intresserade finns det att läsa om hur vi uppnått våra mål i Årsredovisning 2017. http://www.ockero.se/download/18.7d7b666d162ae1c87484ddda/1523886842562/%C3%85rsredovisning%202017.pdf Nedan bifogas en sammanfattning över verksamhetsåret. NYANLÄNDA En utmaning för kommunen under året har varit att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd samt […]

Kommunstyrelsen den 24 april

Mötet startade med ett studiebesök på vår nyöppnade fritidsgård i gamla läkarvillan. Äntligen har vi fått en ny fritidsgård och jag tror att de flesta är överens på att denna lösningen var värd att vänta på. Vi tog beslut om att bygga en ny förskola på Heden. Den ska innehålla fyra avdelningar och två av […]

Kommunstyrelsen den 17 april

Vi fick en dragning om KKIK, kommunernas kvalité i korthet. Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. Även vår VA-verksamhet informerade om sin verksamhet. Exv. om det faktum att vi i kommunen […]