Kommunstyrelsen den 6 februari

Kommunstyrelsen den 6 februari Mötet inleddes med att vår nya skolchef Eva Svensson presenterad sig. Eva har en lång yrkeserfarenhet inom utbildningsområdet som lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och skolchef. – Jag ser fram emot att få börja i Öckerö kommun och utveckla det livslånga lärandet, säger Eva. På barn- och utbildningsförvaltningen sträcker sig ju uppdraget […]

Kommunstyrelsen den 16 januari

Årets första möte startade med en information om kommunens utbyggnad av bredband. Utbyggnaden kommer att vara klar till 2020så att kommuninvånarna får en möjlighet att anskaffa bredband. Kvar att bygga ut är Nordöarna, Hälsö, Kalvsund och Grötö. Vi beviljade ett projekt för Källö-Knippla. Den yttersta bakgrunden och upprinnelsen till pilotprojektet är framför allt befolkningspyramiden på […]

Kommunstyrelsen den 19 december

Årets sista möte startade med att vi fick en information om GDPR, den nya säkerhetsskyddslagen. Bl.a. kommer den att innebära ett stort arbete med att kunna hantera alla personuppgifter på ett samlat sätt så att en enskild person vet vad dess uppgifter används till. Vi fick också information om årets ungdomsinflytande. Det handlade om de […]

Kommunfullmäktige den 14 december

Fullmäktiges sista möte för året handlade till stor del om två frågor. Först var det en föreslagen vinstutdelning från vårt fastighetsbolag till kommunen som debatterades. ÖFAB har under 2017 sålt mark och fastigheter för närmare 20 mkr. I det läget när kommunen riskerar ett underskott i resultatet beroende på extraordinära utgifter för etableringen ansåg vi […]

Kommunstyrelsen den 5 december

Mötet inleddes med att vi fick information från vår Kretsloppsenhet och från vårt rederi ÖRAB. Den stora frågan för Kretsloppsenheten är arbetet med den nya Kretsloppsparken på Pinan. Den beräknas att vara klar 2019, givetvis beroende på överklaganden. Det kommer att bli en helt annan typ av station än nuvarande återvinningsstation på Kärrsvik. Bättre arbetsförhållanden […]