Kommunstyrelsen den 29 augusti

På första mötet efter sommaren beslutade vi om att godkänna ett medborgarförslag om en hundrastgård på Björkö. Detta under förutsättning att hundägarna bildar förening eller annan av kommunen godkänd motpart samt själva anlägger, underhåller och ansvarar för hundrastgården. Kommunen står för investeringen av byggnationen av hundrastgården med 75 tkr. Vi beslutade också om att gå […]

Kommunstyrelsen den 20 juni

På sista mötet innan sommaren togs beslut om riktlinjer för hur man ska avyttra lös egendom. Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till enheter inom den kommunala förvaltningen. Extern försäljning av inventarier och utrustning får endast ske om det inte finns något behov av egendomen inom kommunens verksamhet. Extern försäljning ska ske […]

Kommunfullmäktige den 15 juni

Den stora punkten för idag var budgeten för 2018. Öckeröalliansens förslag var det som Kommunfullmäktige beslutade skulle gälla. Det mest anmärkningsvärda annars var att debatten mest kom att handla om Miljöpartiets öppna motstånd mot att utveckla Nordöarna. Till alla andra partiers förvåning demonstrerade man det öppet genom att inte bara yrka att de extra färjeturerna […]

Kommunstyrelsen den 30 maj

Budget 2018 behandlades och Öckeröalliansens förslag vann gehör. Vi återkommer med mer information efter Kommunfullmäktiges möte den 14 juni. I kommunen har vi drygt 60 ensamkommande barn och en hel del av dem blir snart 18 år. Enligt Migrationsverket regler ska de då flytta över till ett asylboende för vuxna. Konsekvensen blir då givetvis att […]

Kommunstyrelsen den 23 maj

Vi fick en ekonomisk rapport baserad på utfallet efter mars månad. Kommunens resultat prognostiseras till att bli positivt med 5,4 mkr. Dessvärre verkar nämndernas resultat att bli negativt med 6 mkr. Det är Barn- och Utbildningsnämnden som har problem med ekonomin. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter: Grundskoleverksamheten, visar på en negativ avvikelse […]