Hem

Välkommen till min sida

Kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun delger sina tankar om politik i allmänhet och i Öckerö kommun i synnerhet.