Min Politik

Politik för Öckerö kommun

Öckerö är en fantastisk kommun att leva i. Vi har närheten till havet, en underbar miljö men ändå ett nära avstånd till en storstad. Detta är faktorer som mycket gjort att Öckerö kommun är en attraktiv kommun att bosätta sig i.

Många kommunstyrelseordförande har stora förändringsarbeten framför sig när de tar över. I mitt fall kan jag säga att mina företrädare, enbart borgerliga och mest moderater, har gjort ett gott arbete. Öckerö kommun var en bra kommun redan när jag tog över. Detta innebär inte att det inte finns något att göra, men grunden som är lagd är stabil att gå vidare ifrån.

Det största arbetet de senaste åren har varit att få kontroll på vår ekonomi. För att kunna göra satsningar är det nödvändigt att tagna budgetar hålls och att vi vet vad pengarna används till.

Nu har vi en fungerande ekonomi och vi har inga underskott i nämnderna och vi har dessutom kontroll på ekonomin. I stort sett har vi bytt alla förvaltningschefer, vilket var nödvändigt, och vi haft ett grundläggande förändringsarbete i ledningsorganisationen. Vi har också effektiviserat verksamheten. Kommunens fastigheter har bolagiserats, kosthållningen och städningen har centraliserats och tekniska och miljö & byggnad har sammanslagits. Detta har inneburit att vi nu har en bättre fungerande organisation till en lägre kostnad.

Vi har även påbörjat att konkurrensutsätta vissa verksamheter. Detta är nödvändigt för att vi ska vara säkra på att vi har den effektivaste organisationen. För mig är det oväsentligt om verksamheterna drivs av privata eller kommunala aktörer. Det viktigaste är att kvalitén är bra och att den har en så låg kostnad som möjligt.

Det jag vill fokusera på under nästa mandatperiod är att ytterligare konkurrensutsätta fler verksamheter samtidigt som vi ska bibehålla den goda kvalité som vi nu har. Jag vill också införa större valfrihet för invånare när det gäller att kunna välja sin service. Att fritt välja skola eller att själv kunna disponera sina hemtjänsttimmar är för mig en självklarhet.

Öckerö kommun är en bra kommun att leva i. Det har vi inte minst fått bevisat genom en undersökning från SCB där kommuninvånarna ger Öckerö kommun ett högre betyg på alla punkter mot vad medelkommunen i undersökningen har fått. Detta ska vi bygga vidare på under nästa mandatperiod.