Om mig

Jag är 61 år och har tre vuxna, utflyttade barn. 1988 flyttade jag till Björkö där jag bodde i 16 år. År 2004 flyttade jag till Hälsö till ett hus från 1896 som renoverades både invändigt och utvändigt. År 2009 blev huset för stort och då såldes det och jag flyttade till Öckerö.

På fritiden spelar jag tennis och spelar också lite golf när jag hinner. Sommartid tar jag gärna båten och åker ut och badar i vår härliga skärgård.

1984 började min politiska bana i Partille. Mitt första uppdrag var som suppleant i Fritidsnämnden. Jag var också ordförande i Partillemoderaterna under ett år.
Under tio år satt jag i Skolstyrelsen i Öckerö kommun där jag avslutade som ordförande under mandatperioden 1995-1998. 1999 blev jag vice ordförande i Kommunstyrelsen och 2003 blev jag ordförande och kommunalråd.

Sedan 1989 sitter jag i Öckerömoderaternas föreningsstyrelse.

Politiskt har jag alltid röstat på moderaterna. Jag tror på att människor själva i större utsträckning än nu måste få bestämma över sina liv. Valfrihet är mycket viktigt. Ingen ska uppifrån komma och bestämma vilken barnomsorg vi ska ha eller att man inte ska själva få välja vilken skola som man vill gå i. Större valfrihet för människor i sin vardag innebär också att kvalitén ökar i och med att konkurrensen blir större.
Jag tror starkt på att konkurrens är nyttigt för såväl privat som offentlig verksamhet. Det är inget självändamål att låta privata företag ta över offentlig verksamhet men det ska vara konkurrens om verksamheterna så att de som är bäst skickade svarar för driften oavsett om de är privata eller offentliga aktörer.

Människor måste i största möjliga utsträckning själva få bestämma över sin ekonomi. Det innebär att istället för att ha höga skatter och höga bidrag så måste det vara så att man ska kunna leva på sin lön.

Som moderat anser jag att det är vår skyldighet att inte ta ut mer skatt än vi behöver. Det innebär att vi måste se till att få så stor effektivitet av varje skattekrona som möjligt. Det är bättre att aktivt arbeta med att effektivisera istället för att lättsinnigt föreslå skattehöjningar varje år.