Avbulanssjukvården får kritik, igen!

Återigen är personalen kritisk till hur ambulanssjukvården. När regionens styrande partier, S, MP och V, bestämde att all ambulanssjukvård skulle övertas av regionen via sina sjukhus så var det många som trodde att allt skulle bli bättre. Verkligheten är en annan, avsevärt dyrare per år, c:a 50 mnkr färre ambulanser och sämre arbetsförhållanden. Läs artikeln […]

Interpellation till Heléne Eliasson om ambulanssjukvården

Denna andra interpellation ställdes också på dagens möte med Regionfullmäktige. Svaret här blev att man nu byter ut ett antal ambulanser. Problemet är att detta skulle gjort för ett bra tag sedan. Regionen slarvar med sina ambulanser, både när det gäller säkerhet och tillgänglighet. Sedan regionen tog över ambulanssjukvården från privata entreprenörer har vi färre […]

Slitna ambulanser i Uddevalla

När ambulanssjukvården upphandlades av privata entreprenörer så ingick det i avtalet att ambulanserna inte fick rulla mer än ett antal mil annars utgick det vite. Detta gäller inte nu när regionen själva tagit över ambulanssjukvården. Slitna ambulanser som rullar betydligt längre än vad som de skall, ambulanser som inte rullar alls p.g.a. besparingar och personalbrist. […]