Björköbussen, igen

Det har hela tiden varit vår strävan att upprätthålla en bra kollektivtrafik på Björkö. Tyvärr har Västtrafik inte varit överens med oss om detta. När vi efter många påstötningar i november fick ut hur turlistan skulle se ut från den 15 december så påbörjade vi genast en förhandling om att köpa tillbaka turer. Trots att […]

Mer nytt om Björköbussen

Vi har nu också erhållit en offert för kvällsturerna. Det verkar som att detta kommer att innebära att vi även får tillbaka den tidiga turen på morgonen beroende på att det passar schemaläggningen bättre. Eftersom det hittills varit strul med återinförandet av bussturerna och att Västtrafik då valt att ändra i den gamla turlistan så […]

Tredje mailet till vår kontaktperson på Västtrafik

Fortsättning följer! Vi köper tillbaka dagtrafiken på linje 294 med de komplikationer som finns beskrivna i tidigare mail. Då ändrar Västtrafik turlistan mot vad den varit tidigare utan att meddela kommunen detta. Påföljden blir bl.a. att 10 – 15 skolbarn kommer försent till skolan. Varför är Västtrafik återigen så dåliga på att kommunicera vad man […]

Nytt mail till vår kontaktperson på Västtrafik

Hej! Hur gick det fortsättningsvis med detta ärende? Igår, torsdag, efter kl 17.00 fick vi en offert på dagtrafiken på linje 294. Offert på övriga trafiken lyser fortfarande med sin frånvaro. När vår tjänsteman idag skall bekräfta offerten är vederbörande inte på arbetet. Efter ett flertal timmars ringande till olika personer på Västtrafik verkar det […]