Möte med arbetsutskottet

Dagens möte med arbetsutskottet var späckat med olika frågor och föredragningar. Först ut var bokslutsberedning där förra året redovisades. Ekonomiskt klarade vi oss bra med ett resultat på 14 mnkr och även om man rensar bort tillfälliga intäkter och utgifter blev det ett plusresultat på 7 mnkr. Vi nådde också de flesta av de mål […]

Ändrat inlopp i Klåva

I senaste numret av Lokalbladet uttrycker medlemmar ur Klåva hamnförening stark kritik mot planerna på att utveckla Långholmen. De kritiserar också att planprogrammet omfattar en ändring av inloppet till Klåva hamn från nuvarande till öster om Långholmen. Det nuvarande inloppet skulle då stängas igen. Det märkliga i detta är att detta finns med i planprogrammet […]

Möte med Hönö öråd

Igår hade vi ett möte i Hönö församlingshem som var sammankallat av Hönö öråd. Anledningen var det program som vi nu startat upp om Hönö Klåva. Många var säkert där för att man kände en oro över att det skulle finnas planer på att exploatera Klåva och inte ta hänsyn till de värdena som området […]

Planprogram Hönö Klåva

Kommunen har tagit fram en uppstart till ett planprogram över Hönö Klåva. Syftet med denna plan är flera. Dels vill vi ge möjligheter för de fastighetsägare som önskar att omvandla sina fastigheter till affärslokaler och kanske också bostäder. Idag sker detta genom att varje fastighetsägares önskemål behandlas var för sig. Med ett planprogram tar vi […]