Kommunfullmäktige den 14 juni

Kommunfullmäktige den 14 juni Kvällens stora begivenhet var diskussionen och beslutet om budgeten för 2019. Bifogar kommunstyrelsens ordförandes anförande om Öckeröalliansens budgetförslag.    Kommunen genomgår nu en av sina största satsningarna någonsin. Vi har byggt nytt och byggt ut skolor och för-skolor, uppfört två vårdcentraler och närmare 100 bostäder. Inom kort ska vi bygga nytt och […]

Kommunfullmäktige den 19 april

Mötet var ett bokslutsmöte över verksamhetsåret 2017 och oppositionens möjlighet att ställa majoriteten till ansvar. För den intresserade finns det att läsa om hur vi uppnått våra mål i Årsredovisning 2017. http://www.ockero.se/download/18.7d7b666d162ae1c87484ddda/1523886842562/%C3%85rsredovisning%202017.pdf Nedan bifogas en sammanfattning över verksamhetsåret. NYANLÄNDA En utmaning för kommunen under året har varit att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd samt […]

Kommunfullmäktige den 1 mars

Mötet bestod till största delen av anmälan av motioner och medborgarförslag samt besvarande av en motion från Sverigedemokraterna om att minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 31. Öckeröalliansen hade utformat ett svar som Kommunfullmäktige ställde sig bakom. Vi har nyligen haft gruppledarmöten där samtliga partier är representerade och där togs frågan inte upp. […]

Kommunfullmäktige den 14 december

Fullmäktiges sista möte för året handlade till stor del om två frågor. Först var det en föreslagen vinstutdelning från vårt fastighetsbolag till kommunen som debatterades. ÖFAB har under 2017 sålt mark och fastigheter för närmare 20 mkr. I det läget när kommunen riskerar ett underskott i resultatet beroende på extraordinära utgifter för etableringen ansåg vi […]

Kommunfullmäktige den 23 november

Mötet inleddes med redovisning av en revisionsrapport om målstyrning och kompetensförsörjning i kommunen. Revisionen ansåg att det fanns några förbättringsområden. att kommunen fortfarande saknar en kompetensförsörjningsplan att det varierar i vilken utsträckning som avslutningssamtal hålls med personal att det finns anledning att förtydliga ansvarsfördelningen mellan personalenheten och chefer i frågor som gäller kompetensförsörjning, exv. vad […]