Kommunfullmäktige den 15 juni

Den stora punkten för idag var budgeten för 2018. Öckeröalliansens förslag var det som Kommunfullmäktige beslutade skulle gälla. Det mest anmärkningsvärda annars var att debatten mest kom att handla om Miljöpartiets öppna motstånd mot att utveckla Nordöarna. Till alla andra partiers förvåning demonstrerade man det öppet genom att inte bara yrka att de extra färjeturerna […]

Kommunfullmäktige den 20 april

Mötet ägnades till största delen av årsredovisningen för år 2016. Bifogar Kommunstyrelseordförande Arne Lernhags ord om vad som hände under året. FLYKTINGVERKSAMHETEN Året har präglats av flyktingverksamheten. Både i osäkerheten om hur kommunen ska lösa bostadssituationen men också för de ekonomiska konsekvenserna . En stor osäker- het har också funnits i hur Migrationsverket kommer att […]

kommunfullmäktige den 2 mars

Mötet inleddes med ett grupparbete med våra folkvalda revisorer. Uppdraget var att lista de olika risker som kommunen står inför. Som exempel var det Länsstyrelsens hot om byggstopp i kommunen, en åldrande befolkning som kommer att ställa ökade krav på kommunal service exv. demensplatser samt svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper. Vi svarade på en motion […]

Kommunfullmäktige den 15 december

Det blev ett kort möte med Kommunfullmäktiges sista möte för året. Förutom ändringar i plan- och byggtaxan och ett ägartillskott till ÖFAB för skateparken beslutades om en ny årsplan för 2017. Den större förändringen där är att kommunchef och ekonomichef ges ett större ansvar i budgetarbetet. Vi avslog också en motion om fria resor för […]

Kommunfullmäktige den 24 november

Huvudämnet för kvällen var budgetförslaget för 2017. Det som hänt sedan juni då vi beslutade om budgeten är att prognosen om skatteintäkter sjunkit dramatiskt. För vår del har det inneburit att vi får drygt åtta mnkr mindre än vad prognosen visade i juni. Ekonomichefen hade en genomgång på vad som händer i ekonomin i Sverige […]