Kommunstyrelsen den 22 maj

Vi fick en information om LUPP-enkäten som precis genomförts. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen […]

Kommunstyrelsen den 24 april

Mötet startade med ett studiebesök på vår nyöppnade fritidsgård i gamla läkarvillan. Äntligen har vi fått en ny fritidsgård och jag tror att de flesta är överens på att denna lösningen var värd att vänta på. Vi tog beslut om att bygga en ny förskola på Heden. Den ska innehålla fyra avdelningar och två av […]

Kommunstyrelsen den 17 april

Vi fick en dragning om KKIK, kommunernas kvalité i korthet. Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten. Även vår VA-verksamhet informerade om sin verksamhet. Exv. om det faktum att vi i kommunen […]

Kommunstyrelsen den 27 mars

Vi fick en information om vårt arbete med GDPR. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vi beslutade att lämna ut mark […]

Kommunstyrelsen den 6 mars

Dagens möte inleddes med information från våra förvaltningschefer på Barn- och Utbildning samt Sociala om bokslutet för 2017. Vi fick också en information om BID-projektet på Knippla där invånarna har tagit ett initiativ för att få en mer attraktiv och levande ö. I vår informationsrunda om Kommunstyrelsens verksamheter hade turen kommit till NAP, Natur, Anläggning […]