Kommunstyrelsen den 11 april

Vi tog del av och godkände de kvalitetssatsningar som förvaltningen vill göra. Det handlar framför allt om utökade tjänster men också om utökad VA-utbyggnad och utbyte av befintliga ledningar. Redan nu är detta en stor kostnad för Sveriges kommuner och Öckerö är inget undantag. För framtiden kommer dessa investeringar vara tvungna att ökas ytterligare för […]

Kommunstyrelsen den 28 mars

Vi gav i uppdrag att upphandla skola och förskola på Björkö genom intresseanmälan och totalentreprenad med behovsbeskrivningen som en grund. En av intressenterna kommer att vara vårt egna fastighetsbolag. Arbetet påbörjas våren 2017 och skall utgå ifrån att: • Skapa långsiktig lösning för skollokalfrågan som förbereder för en framtida expansion upp till 300 elever med […]

Kommunstyrelsen den 7 mars

Mötet startade med en information om arbetet med vår värdegrund. Det är vår folkhälsoplanerare som arbetar med dessa frågor och det är ett arbete som vi ska se resultat av längre fram i vår. Vi yttrade oss över Göteborgsregionens förslag till budget. Där föreslår man bl.a. en avgiftshöjning till medlemskommunerna. Vi anser att även GR […]

Kommunstyrelsen den 21 februari

Vi fick en rapport från kommunens miljöstrategiska arbete. Det är lite med det som det är med så mycket annat. Vi gör en hel del men samtidigt finns det mycket kvar att göra. Vi kommer inom kort att ta fram en ny fordonspolicy och i samband med att vi inte längre får använda Göteborgs gatubolag […]

Kommunstyrelsen den 7 februari

Vi fick en uppföljning av Kommunstyrelsens verksamhet när det gällde både måluppfyllnad och ekonomi. Vad gäller målen så är de flesta påbörjade och en del redan uppfyllda men vi har också några som inte är godkända. Däribland finns att vår handlingsplan för jämställdhet inte är antagen men den är på gång. Vårt mål om förbättrade […]