Kommunstyrelsen den 16 januari

Årets första möte startade med en information om kommunens utbyggnad av bredband. Utbyggnaden kommer att vara klar till 2020så att kommuninvånarna får en möjlighet att anskaffa bredband. Kvar att bygga ut är Nordöarna, Hälsö, Kalvsund och Grötö. Vi beviljade ett projekt för Källö-Knippla. Den yttersta bakgrunden och upprinnelsen till pilotprojektet är framför allt befolkningspyramiden på […]

Kommunstyrelsen den 19 december

Årets sista möte startade med att vi fick en information om GDPR, den nya säkerhetsskyddslagen. Bl.a. kommer den att innebära ett stort arbete med att kunna hantera alla personuppgifter på ett samlat sätt så att en enskild person vet vad dess uppgifter används till. Vi fick också information om årets ungdomsinflytande. Det handlade om de […]

Kommunstyrelsen den 5 december

Mötet inleddes med att vi fick information från vår Kretsloppsenhet och från vårt rederi ÖRAB. Den stora frågan för Kretsloppsenheten är arbetet med den nya Kretsloppsparken på Pinan. Den beräknas att vara klar 2019, givetvis beroende på överklaganden. Det kommer att bli en helt annan typ av station än nuvarande återvinningsstation på Kärrsvik. Bättre arbetsförhållanden […]

Kommunstyrelsen den 14 november

Mötet inleddes med ett besök från våra revisorer. Vi hade en diskussion om ett antal frågor i kommunen där ledamöterna i Kommunstyrelsen fick uttrycka sina åsikter. Besöket från revisionen är ett av många som ligger i revisionens plan om kontroll av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen godkände en överenskommelse om samarbete mellan Skatteverket och Öckerö kommun. Överenskommelsen […]

Kommunstyrelsen den 31 oktober

Som en del i arbetet för en ökad jämställdhet och en nationell satsning mot våld i nära relationer beslutades om ett samverkansavtal med Tjejjouren Väst. Det finns ett ökat behov av att möta och stödja väldigt unga personer samt unga vuxna som utsätts för olika typer av våld och har psykisk ohälsa. Ett samverkansavtal underlättar […]