Kommunstyrelsen den 10 oktober

Vi kommer att sälja två tomter på Rörö vilket godkändes på mötet. Tanken är att barnfamiljer ska prioriteras. Vi godkände också att man får fylla ut marken vid den tilltänkta byggnationen av Suddahalllen. Diskussionen var om att de naturvärden som finns där skulle få finnas i ytterligare ett och ett halvt år eller om man […]

Kommunstyrelsen den 12 september

Vi gav kommunchefen möjlighet att avveckla vårt avtal med IOP HVB Björköbo. Bakgrunden är att vi 2016 under den stora tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn så tecknade vi ett treårsavtal med IOP HVB Björköbo om sju platser. Detta utökades senare till tolv platser. Denna verksamhet ändrar snabbt karaktär och staten gör också sitt bästa för att […]

Kommunfullmäktige den 7 september

Det handlade mest om motioner och interpellationer detta möte. Vi svarade på en motion från Socialdemokraterna om att utreda vilka idrottsanläggningar som saknar duschbås och att snarast åtgärda dessa. Svaret blev att vi delar motionens syn på situationen i kommunens idrottshallar och anser att duschbås bör erbjudas. Idag finns duschbås med enskild duschmöjlighet på Bergagårdsskolan […]

Kommunstyrelsen den 29 augusti

På första mötet efter sommaren beslutade vi om att godkänna ett medborgarförslag om en hundrastgård på Björkö. Detta under förutsättning att hundägarna bildar förening eller annan av kommunen godkänd motpart samt själva anlägger, underhåller och ansvarar för hundrastgården. Kommunen står för investeringen av byggnationen av hundrastgården med 75 tkr. Vi beslutade också om att gå […]

Kommunstyrelsen den 20 juni

På sista mötet innan sommaren togs beslut om riktlinjer för hur man ska avyttra lös egendom. Avyttring av lös egendom ska i första hand ske till enheter inom den kommunala förvaltningen. Extern försäljning av inventarier och utrustning får endast ske om det inte finns något behov av egendomen inom kommunens verksamhet. Extern försäljning ska ske […]