Kommunstyrelsen den 23 maj

Vi fick en ekonomisk rapport baserad på utfallet efter mars månad. Kommunens resultat prognostiseras till att bli positivt med 5,4 mkr. Dessvärre verkar nämndernas resultat att bli negativt med 6 mkr. Det är Barn- och Utbildningsnämnden som har problem med ekonomin. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter: Grundskoleverksamheten, visar på en negativ avvikelse […]

Kommunstyrelsen den 25 april

Vi hade en dialog med våra förvaltningschefer och ekonomer om budget för 2018. Det som vi diskuterade var vilka kvalitetssatsningar som nämnderna vill göra. Som vanligt kan man säga att önskemålen överstiger med råge den budget som finns. Uppföljningen av verksamheten inom Kommunstyrelsen visar en prognos på ett överskott på 1,7 mkr. Flyktingmottagandet visar ett […]

Kommunstyrelsen den 11 april

Vi tog del av och godkände de kvalitetssatsningar som förvaltningen vill göra. Det handlar framför allt om utökade tjänster men också om utökad VA-utbyggnad och utbyte av befintliga ledningar. Redan nu är detta en stor kostnad för Sveriges kommuner och Öckerö är inget undantag. För framtiden kommer dessa investeringar vara tvungna att ökas ytterligare för […]

Kommunstyrelsen den 28 mars

Vi gav i uppdrag att upphandla skola och förskola på Björkö genom intresseanmälan och totalentreprenad med behovsbeskrivningen som en grund. En av intressenterna kommer att vara vårt egna fastighetsbolag. Arbetet påbörjas våren 2017 och skall utgå ifrån att: • Skapa långsiktig lösning för skollokalfrågan som förbereder för en framtida expansion upp till 300 elever med […]

Kommunstyrelsen den 7 mars

Mötet startade med en information om arbetet med vår värdegrund. Det är vår folkhälsoplanerare som arbetar med dessa frågor och det är ett arbete som vi ska se resultat av längre fram i vår. Vi yttrade oss över Göteborgsregionens förslag till budget. Där föreslår man bl.a. en avgiftshöjning till medlemskommunerna. Vi anser att även GR […]