Kommunstyrelsen den 7 mars

Mötet startade med en information om arbetet med vår värdegrund. Det är vår folkhälsoplanerare som arbetar med dessa frågor och det är ett arbete som vi ska se resultat av längre fram i vår. Vi yttrade oss över Göteborgsregionens förslag till budget. Där föreslår man bl.a. en avgiftshöjning till medlemskommunerna. Vi anser att även GR […]

Kommunstyrelsen den 21 februari

Vi fick en rapport från kommunens miljöstrategiska arbete. Det är lite med det som det är med så mycket annat. Vi gör en hel del men samtidigt finns det mycket kvar att göra. Vi kommer inom kort att ta fram en ny fordonspolicy och i samband med att vi inte längre får använda Göteborgs gatubolag […]

Kommunstyrelsen den 7 februari

Vi fick en uppföljning av Kommunstyrelsens verksamhet när det gällde både måluppfyllnad och ekonomi. Vad gäller målen så är de flesta påbörjade och en del redan uppfyllda men vi har också några som inte är godkända. Däribland finns att vår handlingsplan för jämställdhet inte är antagen men den är på gång. Vårt mål om förbättrade […]

Kommunstyrelsen den 17 januari

Det beslutades att vi ska skriva kontrakt med ÖFAB om att hyra gamla läkarvillan som fritidsgård. Beräknad inflyttning blir till hösten 2017 när utflyttning av befintlig verksamhet har skett till nya vårdcentralen på Öckerö. Äntligen verkar det som att frågan om en fritidsgård är löst och vi ser nog alla fram mot inflyttningen. Vi tog […]

Kommunstyrelsen den 6 december

Vi beslutade om att tilldela Sara Lyckesten priset för särskilda insatser inom kultur-och fritidsområdet. Sarah Lycksten är fotografen som har specialiserat sig på gammaldags analog fototeknik. Hon har rustat upp en gammal ladugård på Hönö till galleri och ateljé. I galleriet genomför hon kulturarrangemang och erbjuder kurser och föredrag i fotografi. I boken ”Öa” har […]