Lägg ner DÖ

Jag måste reagera på vad företrädare för DÖ hävdar som ett mantra alldeles oavsett vad man säger till dem att det inte finns något alternativ. Senast var det Magnus Jacobsson i Debatt som radade upp alternativ och då valde den moderate riksdagsledamoten Fredrik Schultze att ändå hävda att det inte finns några alternativ. Här är […]

Kommunfullmäktige den 23 mars

Mötet var ett bokslutsmöte där det redogjordes för verksamhetsåret 2014. Nedan bifogas mitt inledningstal som beskriver året.   ÅRET SOM GÅTT SORTERING AV SOPOR Vi tog ett steg framåt när vi under året införde sortering av matavfallet. Istället för att slänga maten tillsammans med övrigt avfall separeras det och används till för att producera biogas. […]

Kommunstyrelsen den 7 april

Vi svarade på remisser om vattendirektivet och om havsmiljödirektivet. Intentionerna i direktiven är bra men som vanligt så saknade analyser om kostnaderna för att kunna genomföra detta samt vem som ska bära dessa. Vi anser att det är bra att man tar den marina nedskräpningen på största allvar och att Hav- och miljömyndigheten faktiskt till […]

Kommunstyrelsen den 17 mars

Vi startade mötet med information om havs- och vattendirektivet samt projektet Ren Kust. Om Ren Kust kan sägas att vi tillsammans med Bohusläns kommuner vill ha ett samarbete medtag hålla våra stränder rena. Vi tror att om vi angriper detta problem gemensamt så kan vi bli mer effektiva. Vi tog en ny projektplan för Framtida […]

Kommunstyrelsen den 3 mars

Vi gav ett positivt planbesked till att bygga bostäder söder om Ekelundsvägen. Vi vill samtidigt med denna plan också göra planen för en framtida Räddningsstation på norra sidan om Ekelundsvägen. Vi svarade positivt på ett medborgarförslag om att förlänga gång- och cykelbanan på Pinan västerut mot rondellen. Trafikverket avser att starta arbetet redan i år. […]