Internationellt pris till Öckerö seglande gymnasieskola och T/S Gunilla

Det är priset “Best sail training organization of the year” som tilldelats Öckerö gymnasieskola och skolfartyget T/S Gunilla. Det är första gången en svensk organisation tilldelas detta pris. Priset delas ut av organisationen Sail Training International, som är mest känd för att anordna evenemangen Tall Ships Races. Läs mer

Öckeröalliansen satsar på IT i skolan.

Öckeröalliansen har beslutat att satsa 1,5 mnkr på att köpa datorer till eleverna i skolan. Detta är ett led i att den satsning som vi startat med att utveckla skolan till att ha de modernaste verktygen som vi har idag. Detta fortsätter vi med att vi nästa år avsätta 1,6 mnkr för samma ändamål varav en […]